Onsdagen den 10 juli 2013

photo credit: Ronja Addams-Moring - Creative Commons License

Hur farligt är det med algblomning?

SMHI kartlägger algblomningen med hjälp av satellitbilder. I år kan man se att algblomningen på Östersjön är förhållandevis tidig i år. Värst är det kring de södra delarna av Gotland. Man ska dock ha i åtanke att man inte alltid kan se den giftiga algblomningen på havsytan.
Kan vara livsfarligt att dricka vattnet vid algblomning

Man känner igen en algblomning på den ökade grumligheten och missfärgningen av vattnet. Missfärgningen av vattnet orsakas av pigmenterade algceller och färgerna som förekommer är röd, grön, brun eller brungul. Förutom att algblomningen kan störa vattnets ekosystem och leda till fiskdöd så kan den även vara skadlig för människor. Alger kan dessutom skapa nervgifter. I en omfattande algblomning kan flera miljoner celler per milliliter förekomma, eftersom koncentrationerna kan bli så höga vid algblomning så kan det vara livsfarligt att dricka.
Kontakta länsstyrelsen för att ta reda på om ditt badvatten är giftigt

Positivt för i år är att ytskiktet med algblomning rör sig bort från Sveriges kuster enligt prognoser. Men man ska ha i åtanke att algblomningen lika gärna kan vara osynlig för ögat då de giftiga bakterierna i många fall blandas ut i vattnet. Det bästa sättet att ta reda på om det är säkert att bada eller inte är att kontakta länsstyrelsen, eftersom de tar regelbundna provtagningar på vattnet för att se hur giftigt det är.
Större risk för barn och hundar

Även om man ska vara försiktig så behöver inte vuxna vara allt för oroliga för att bada i vatten där det är algblomning eftersom det är giftigt först när man sväljer vattnet. Man bör dock vara mer försiktig när det kommer till barn och hundar. Barn eftersom de ofta råkar svälja vatten när de badar. Det finns även fall då hundar har dött, eftersom de gärna slickar sig på pälsen efter att de badat och på så sätt får i sig giftet. Tänk även på att man kan få både hudutslag och klåda efter att ha badat i vatten under algblomning. Detta är inte farligt, men kan vara obehagligt.

Om algblomningen nåt sin topp under sommaren eller inte finns det ingen som kan svara på. Du kan dock följa hur situationen utvecklar sig på SMHI:s algsituationssida.

Pressmeddelande från: ERV Sverige