OM Hällekis-Kuriren

Hällekis-Kuriren är en lokal nyhetstidning för Kinnekullebygden som drivs på ideell basis. Första numret kom ut vecka 19 år 1999 och sedan dess har tidningen utvecklas och bytt utseende ett flertal gånger, allt för att hålla läsarnas intresse vid liv.

Trots att Hällekis-Kuriren täcker ett mycket litet geografiskt område finns inte bara läsare i närområdet utan runt om hela jorden, många är utflyttade Kinnekullebor, en del jobbar tillfälligt utomlands eller studerar. Hällekis-Kuriren är deras sätt att hålla sig ajour med vad som händer och sker i hembygden.

Tidningen inriktar sig i första hand på nyheter från Hällekis och Kinnekulleområdet, men även andra nyheter som kan vara av allmänt intresse har på senare tid fått allt mer utrymme i tidningen. Denna förändring av nyhetsutbudet medförde en markant ökning av antalet läsare.

Ambitionen är att uppdatera tidningen dagligen men vid storhelger och semestertider kan uppdatering ske med längre tidsintervall.

Om det finns någon som ideellt skulle vilja hjälpa till med att skriva lokala artiklar för tidningen så är ni mycket välkomna att kontakta mig, all hjälp med lokala artiklar tas emot tacksamt.

Åsikter om tidningen tas gärna emot liksom förslag på förbättringar.
E-post till Hällekis-Kuriren är: info@hallekis.com

/Stefan Sjöö