Tisdag 11 november 2014


Fr v: Cecilia Widegren (M), Stefan Gustafsson (KD), Annika Eclund (KD), Kent Folkesson (C), Ulrika Carlsson (C), Sten Bergheden (M) - Bild: privat

Alliansen i Skaraborg föreslår fler i jobb

Alliansen presenterar i veckan sin gemensamma samlade oppositionsbudget för fler jobb - Ett starkare Sverige. Under måndagen samtalade alliansens riksdagsledamöter i Skaraborg, Cecilia Widegren (M), Sten Bergheden (M), Ulrika Carlsson (C) och Annika Eclund (KD) tillsammans med Lidköpingspolitikerna Bertil Jonsson (M), Kent Folkesson (C) och Stefan Gustafsson (KD) med Arbetsförmedlingen i Lidköping. Detta för att få en god bild av arbetsmarknadsläget i Skaraborg.

Beskedet var tydligt. Arbetsmarknaden är god, om än med viss tveksamhet. Verktygslådan för Arbetsförmedlingen är full, men ökad flexibilitet skulle stärka ytterligare individuella lösningar. Det var tydliga besked som allianspolitikerna fick med sig. Skaraborg har en bra arbetsmarknad. För att verka för fler jobb arbetar man med matchning, utbildning och stöd på flera olika sätt.

Alliansen står för en politik för jobben. I den gemensamma budgeten lyfts Sveriges position som ett land med stabil ekonomi i en orolig omvärld. Samtidigt är det centralt att Sverige fortsätter på den inslagna vägen mot 1 procents överskott när ekonomin är i balans 2018.

- Vid sidan om satsningar på skola och välfärd är jobben tydligt i fokus för Alliansens budget. Vägen till jobb heter fler företag som växer och anställer och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att de redan införda reformerna får ligga kvar och därtill vill vi bland annat skärpa sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga så att den sänks ytterligare för unga under 23 och slopas för de äldre ungdomarna som fyllt 25, konstaterar Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot.

- Dagens besök på Arbetsförmedlingen visar på vikten av att klara skolan för att ha en chans på arbetsmarknaden. I Alliansens budget finns stora satsningar på tidiga insatser, fler speciallärare och mindre klasser. Att göra gymnasiet obligatoriskt hjälper inte de elever som känner att de inte klarar skolan. Det krävs istället insatser redan under grundskolan och så tidigt som möjligt, säger Annika Eclund (KD), riksdagsledamot.

- Alliansbudgetens satsningar gynnar hela landet, framför allt med satsningarna på utbildning, företagande, miljö och infrastruktur. Skaraborgs företag gynnas av fortsatt nedsatt ungdomsarbetsgivaravgift. Idag har vi fått signaler på Arbetsförmedlingar i Skaraborg att företagen här gärna arbetar med lärlingsutbildning om det finns rätt förutsättningar. Det ger vi i Allianspartiernas budget, säger Ulrika Carlsson (C), riksdagsledamot.

Budgeten innehåller även tydliga förslag för hållbar tillväxt i hela landet med ökade anslag till landsbygdsprogrammet, bredbandsutbyggnad och långsiktiga spelregler och stabila villkor på elmarknaden.

Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen