TISDAG 17 MARS 2020

Utveckling av Vänersjöfarten i fokus vid möte

Vid ett möte på tisdagen diskuterade ett antal parter gemensamma målsättningar och prioriterade områden vad gäller utvecklingen av Vänersjöfarten. Mötet genomfördes digitalt till följd av Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring coronaviruset covid-19.

Representanter från bland annat Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och samarbetspartners inom kommuner, regioner och rederier kom fram till en gemensam överenskommelse med mål och prioriteringar för Vänersjöfarten.
Detta innebär ett viktigt steg i det fortsatta arbetet att öka andelen gods med sjöfart nationellt, genom att avlasta järnvägssystemet och minska andelen lastbilstransporter.

– Vänersjöfarten har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet i regionen och det är därför viktigt att vi nu gemensamt ser vad vi kan göra för att öka andelen gods just här. Överenskommelsen som parterna nu har diskuterat fram är en förutsättning för att kunna utveckla och bedriva Vänersjöfarten på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Parterna kommer nu gemensamt i arbetsgrupper ta fram konkreta åtgärder som ska leda till ökad sjöfart på Vänern och Göta Älv, som exempelvis investeringar i hamnar, dialogmöten med rederier och transportköpare samt för sjöfarten relevanta vattenfrågor.

Målsättningen är att i slutet av 2021 kunna rapportera sina åtaganden och förslag till samtliga parter inom överenskommelsen.

– Med gemensamma krafter lägger vi nu ett tydligt fokus på vidareutvecklingen av Vänersjöfarten. Inom Sjöfartsverket ser vi regionen som en viktig pusselbit inom den svenska sjöfarten, men också för att lyckas nå de klimatpolitiska målen. Ett enda handelsfartyg längs Värnen kan ersätta upp till 130 lastbilar, vilket i sin tur bidrar till positiva klimateffekter genom att avlasta den tunga trafiken längs med vägarna, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

– Det är tydligt att engagemanget för Vänersjöfarten är stort. Nu behöver alla parter bidra på bästa sätt för att få till hållbara lösningar. Jag ser fram emot utvecklingen av det arbete som nu initierats, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Enligt Trafikverkets prognoser kommer godsmängden inom Vänersjöfarten att uppgå till 2,8 miljoner ton till 2040, vilket är en ökning av godsvolymerna med 50 procent mot 2014 års nivå. Detta gör frågan om nyttjande av Vänersjöfarten mycket angelägen, inte minst med hänsyn till miljö och klimat.

Se film om Vänersjöfarten: https://www.youtube.com/watch?v=W4kHn9e9iok

Pressmeddelande från: Trafikverket