ONSDAG 26 FEBRUARI 2020


Foto/källa: Lantmäteriet

Riksgränsen mot Norge ska ses över

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att göra en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge.

- Senast vi såg över gränsen var på 1980-talet och det har hunnit hända en hel del sedan dess, säger Martin Lidberg, riksgränskommissarie på Lantmäteriet.

Gränsöversynen påbörjas i sommar och beräknas pågå fram till 2024. Uppdraget är att fastslå och markera gränsens sträckning i terrängen.

- Det handlar till stor del om att skapa en fem meter bred gränsgata genom att röja växtlighet. Vi ska även se till att alla gränsmärken är i gott skick, säger Lantmäteriets riksgränskommissarie Martin Lidberg.

Gränsöversynen omfattar riksgränsen mellan Sverige och Norge från Idefjorden i söder till Treriksröset i norr där Sveriges, Norges och Finlands gränser möts.

Länderna gör översynen tillsammans

Sverige och Norge har varsin gränskommission som ansvarar för respektive lands uppdrag. Arbetet och kostnaderna fördelas lika mellan länderna. Norge organiserar och utför översynen från Idefjorden till riksröse 185B, i höjd med Valsjöbyn i norra Jämtland. Arbetet kontrolleras sedan av Sverige. Från riksröse 185B och upp till Treriksröset ansvarar Sverige för att organisera och utföra översynen. Det arbetet kontrolleras sedan av Norge.

Den senaste översynen av riksgränsen mot Norge gjordes 1984-1987.

Pressmeddelande från: Lantmäteriet