ONSDAG 26 FEBRUARI 2020

Ännu ett steg närmare en vågbrytare i småbåtshamnen i Hällekis

Hällekis Båtklubb har i närmare tio år arbetat för att kunna få en vågbrytare på plats i Hönsäters småbåtshamn, nu ser det ut som om alla bitar snart har fallit på plats.

Avtalet med kommunen är klart, Länsstyrelsen har kommit med sin rapport, som menar att brytaren har en ringa miljöpåverkan, klubben har även som Länsstyrelsen begärt genomfört en miljökonsekvensutredning med konsulthjälp.Sjöfartsverket fått del av alla handlingar för samråd, och i dagarna kom deras svar, att man i sak inte har något att erinra på Hällekis båtklubbs planer på en utbyggnad av småbåtshamnen i Hönsäter. Klubben kan nu vi gå vidare till Mark- och miljödomstolen för vattendom. När sen vattendomen vunnit laga kraft är det klart att börja bygga.

Vågbrytaren och en yttre brygga beräknas kosta ca 1,8 miljoner kronor, klubben har fått ett bidrag till detta av kommunen på 1,3 miljoner kronor samt en kommunal borgen för en miljon kronor. Man har även ett löfte om bidrag från Sparbanksstiftelsen på en ansenlig summa, detta tillsammans gör att man känner sig trygga när det gäller ekonomin. Förhoppningen är nu att allt flyter på så att man kan få vågbrytare och yttre brygga på plats efter årets båtsäsong.Hällekis Båtklubb har slutfört en större renovering av inre hamnen och inre hamnområdet till en kostnad av ca 700 000 kronor. Den finansierade klubben själv helt utan stöd från någon extern part eller banklån.

De duschar, toaletter och pentry som klubben förfogar över idag är fullt fungerande men omoderna och kostar att underhålla. Visionen är att framöver kunna bygga någon form av servicedel och en lokal att samlas i, en modern serviceanläggning med duschar, toaletter och tvättmöjligheter. En servicebyggnad i anslutning till hamn och ställplats, med utsikt över Sjöråsviken skulle medföra att båtar och husbilar kunde stanna längre, till nytta för alla.Hällekis Båtklubb ansvarar även för den ställplats för husbilar som ligger i direkt anslutning till småbåtshamnen. Den lilla fiskesjön i Stenbrottet drivs gemensamt av Hällekis Båtklubb och Forshems Scoutkår.