TORSDAG 20 FEBRUARI 2020

Socialdemokraterna Götene har tagit ställning i simhallsfrågan!

Idag har vi inget val. Vi har inte råd att avstå ett nytt badhus. Naturligtvis kunde vi varit mer drivande i frågan över tid. Men sent ska syndaren vakna. Att investera är inte den svåra biten, utan det svåra är att finansiera avskrivningen av byggnaden.

För oss är det viktigt med en ny simhall från flera olika synvinklar.
Motion, rörelse och friskvård som med fördel kan användas, utnyttjas och uppskattas av alla, oavsett förutsättningar, ålder, kön eller eventuella funktionsnedsättningar. En simhall är ett exempel på en anläggning där precis alla kan motionera efter eget behag, förmåga och oavsett ålder.
Investeringar i nya simhallar ger en lång och lönsam avkastning på folkhälsan.

Skolverkets rapport visar att för få undervisningstillfällen och begränsad tillgång till simhall är den största orsaken till att eleverna inte är simkunniga. Eleven måste också få tillgång till denna undervisning för att få godkänt betyg i idrott.

En ny simhall handlar också om att rädda liv.
Antalet omkomna genom drunkning har under den senaste fyraårsperioden ökat med 25 procent! Att kunna simma är inte bara en medborgerlig rättighet, det är en färdighet som räddar liv!

Föreningsverksamheten är att ge barn och ungdomar möjlighet att simma utifrån sina egna förutsättningar, samt att via simningen hjälpa barn och ungdomar att stärka sin självkänsla och samtidigt ge dem möjligheter att utvecklas socialt i grupp.

Så avslutningsvis - ja vi måste bygga en ny simhall. Varför inte samlokalisera den med en ny förskola?

Socialdemokraterna i Götene
Åsa Karlsson
ordförande