TISDAG 18 FEBRUARI 2020

Konstnärlig utsmyckning i Lundsbrunn

Götene Lions fick in drygt tjugo idéer och förslag om lämplig konstnärlig utsmyckning i Lundsbrunn. Projektgruppen i Götene Lions vill tacka allmänheten för deras intresse och engagemang för att få ett lämpligt konstverk till Lundsbrunn. Bland alla idéer och förslag som har kommit in är det vanligast med kopplingen till källa och brunn. Det ligger nu ute en inbjudan till professionella konstnärer att lämna in en intresseanmälan.

Bakgrund till projektet

Med en penninggåva från Amfiteaterns Vänner ämnad för kulturändamål i Götene kommun, och med stöd från Sparbanken Skaraborg vill Götene Lions Club skapa konstnärliga utsmyckningar som anspelar på vad de tre tätorterna Lundsbrunn, Källby, Hällekis samt Kinnekulle har bidragit med i kommunens utveckling.

Attraktiva miljöer på olika platser har en positiv påverkan för redan bosatta, för besökare och potentiella inflyttare. De planerade utsmyckningarna bidrar till försköning av miljön, bidrar till ökad attraktivitet och till stärkt utveckling i kommunen.

Götene Lions har tagit initiativet och driver projektet. Götene kommun kommer därefter att ta emot dom överenskomna konstverken som gåva.

Placeringen av konstverk i Lundsbrunn

Lundsbrunn är först ut att få konstnärlig utsmyckning. Platsen för konstverket blir i parken vid bensinstationen. Genom parken går en gångväg med fasta torgbänkar. Det finns blomsterutsmyckningar och rymliga gräsytor. Parken ska med ett konstverk bli en inbjudande och tilltalande mötesplats i centrala Lundsbrunn.

Den lämpligaste placering är framför parkbänkarna där ett konstverk av viss höjd också blir synligt från genomfartsgatorna Brunnsvägen, Dalavägen och Häljemovägen. Om allt går enligt den nuvarande planeringen kan det finnas ett konstverk på plats innan året är slut.

Källby

Parallellt med arbetet i Lundsbrunn startar nu processen med att få in allmänhetens idéer och förslag på lämplig plats och lämplig utsmyckning i Källby. För att utsmyckningarna ska få en stark förankring vill Götene Lions genom en "Förslagstävling" få in idéer och förslag med koppling till vad Källby har bidragit med i Götene kommuns utveckling.

Förslagen sänds till gotenelions@gmail.com, gärna med en teckning och beskrivning av tankarna bakom förslaget. Projektet får alla rättigheter till förslaget och belöningen till vinnaren blir äran att få se sin idé genomföras.

Projektgruppen i Götene Lions hoppas att det är många som uppskattar projektet och skickar in sina förslag.

Götene Lions Club
Gert Rahm