TISDAG 4 FEBRUARI 2020

Hållbar besöksnäring i Biosfärområdet

I vårt utnämnda biosfärområde, Vänerskärgården med Kinnekulle pågår ständigt initiativ för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Att den utveckling inom besöksnäring som arbetas med också är hållbar är därmed en självklarhet och under inledningen av året har Destination Läckö-Kinnekulle tillsammans med biosfärkontoret och Mariestads kommun startat upp arbetet i ett nytt projekt med detta som utgångspunkt. Projektet är grundat i en förstudie som visade på att det finns både intresse och goda förutsättningar för att arbeta med ett utvecklingsprojekt inom hållbar besöksnäring. Det är samtidigt en ökande trend att besökare letar efter hållbara besöksmål, ofta med fokus på naturupplevelser. I projektet kommer vi att ha den befintliga vandrings- och cykelleden ”biosfärleden” som utgångspunkt och arbeta med bland annat affärsutveckling, kvalitetssäkring och kunskap. Konkreta insatser i projektet är till exempel att ta fram och marknadsföra reseförslag, inventera leden samt erbjuda en studieresa för engagerade företag och föreningar.

Projektet är finansierat av Leader Nordvästra Skaraborg och biosfärkontoret är projektägare samtidigt som Destination Läckö-Kinnekulle projektleder. Arbetet i projektet kommer dock överlag ske som ett samarbete mellan de två sistnämnda och Mariestads kommun. Projektet kommer att pågå under hela 2020 samt stora delar av år 2021.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle AB