ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019


Tågens punktlighet ökade i sommar jämfört med året innan - Foto: Thomas Harrysson

Västtågen oftare i tid i sommar

Tågen i Västsverige hade en bättre punktlighet sommaren 2019 jämfört med sommaren året innan. Bättre underhåll av tågen och färre störningar i infrastrukturen är några av orsakerna till att Västtågen oftare var i tid under juni, juli och augusti i år.

Under sommaren 2019 var regionaltågen i Västsverige i tid 94,5 procent av gångerna medan pendeltågen hade en punktlighet på 94,8 procent. Båda är en förbättring mot sommaren 2018 då siffrorna låg på 90,2 procent för regionaltågen och 93,2 procent för pendeltågen.

– Det viktigaste för våra kunder är att tågen går i tid och därför är det glädjande att punktligheten ökade i sommar. Allt fler väljer också att resa med våra tåg vilket visar att de är uppskattade av resenärerna, säger Kerstin Karlsson, biträdande affärschef tåg på Västtrafik.

Orsakerna till den förbättrade punktligheten är flera. SJ Götalandståg, Västtrafiks partnerföretag som kör trafiken, har bland annat jobbat med underhållet av tågen för att öka deras tillförlitlighet och tillgänglighet. Något som gör att fler tåg är i tid och minskar antalet inställda avgångar.

Sommaren 2019 har också inneburit färre störningar i infrastrukturen vilket hjälpt till att hålla punktligheten på en bra nivå. På Västra Stambanan pågick ett större banarbete under sommaren men trots det ökade punktligheten för tågen på sträckan jämfört med föregående år.

Störst förbättring på punktligheten under sommarmånaderna syns på sträckorna Göteborg – Skövde, Göteborg – Nässjö samt på Bohusbanan.

Tåglinje Punktlighet juni-aug 2019
Boråsbanan 90,6 % (-1 %)
Göteborg-Skövde 90,3 % (+16,7%)
Göteborg-Vänersborg 94,4 % (+2,4 %)
Bohusbanan 95,6 % (+6,5 %)
Göteborg-Nässjö 92,9 % (+6,5 %)
Skövde-Nässjö 95,1 % (+2,4 %)
Älvsborgs/Viskadalsbanan 95,9 % (+2,8 %)
Kinnekullebanan 96,4 % ( +2,7 %)
Göteborg-Varberg 94,6 % ( +1,7 %)
Kungsbackapendeln 93,9 % (+0,8 %)
Alingsåspendeln 93 % (+5,4 %)
Alependeln 98 % (+0,3 %)
Regionaltåg totalt 94,5 % (+4,3 %)
Pendeltåg totalt 94,8 % (+1,6 %)

Pressmeddelande från: Västtrafik