TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019


Nya presidenten Frans Käll till höger i gul tröja och sekreteraren Joakom Sonnabol

Lions Götene - första höstmötet

Lions i Götenes nya president Frans Käll kunde hälsa 23 st medlemmar välkomna till höstens första möte.

Den första aktiviteten blir höstmarknaden 10 oktober. Nu är det också dags att söka till Götene Lucia som startar sina övningar 10 oktober under ledning av Jens Johansson. Alla tjejer mellan 14-18 år är välkomna med ansökan.

Allmänheten kommer att bjudas in till en kväll i Centrumhuset sessionssal där lions Cancerfond Väst kommer att presenteras, dit har Lions i Götene bidragit med mycket pengar tillsammans med övriga Lionsklubbar i Västsverige. Det blir en sakkunnig presentation om cancer av läkare och forskare, något som berör oss alla, det finns tillfälle för frågor. Annonser kommer om tid m.m.

Alla medel som Lions samlar in kommer många till godo, i Götene går avgiften som medlemmarna betalar går till klubbens administration.

Nästa möte tisdagen den 8 oktober

Text och foto: Olle Johanson