MÅNDAG 9 SEPTEMBER 2019


Bild av skeeze från Pixabay

Ingen älgjakt i 49 licensområden

Nu har Länsstyrelsen skickat ut beslut om tilldelning av älg för jaktåret 2019/2020 till samtliga licensområden. Hela 49 av länets licensområden får 0 älgar i tilldelning. Det beror på att dessa jaktområden inte slutregistrerat förra säsongens älgjakt i rätt tid.

I år skulle älgjakten vara slutregistrerad i Älgdata, som är Länsstyrelsens system för älgregistrering, den 14 mars. Alltså 14 dagar efter avslutad jakt.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län förlängde rapporteringstiden med tre dagar, eftersom vi vet att många slutrapporterar sista dagen.

Trots detta har många inte slutrapporterat och blir därmed utan tilldelning av älg för årets jakt.

I Västra Götalands län har det i genomsnitt de senaste fyra åren fällts drygt 2 900 vuxna älgar och närmare 3 000 kalvar. De 49 licensområden som nu får 0 i tilldelning skulle ha kunnat fälla 53 vuxna älgar och 80 kalvar. Det motsvarar ungefär två procent av den planerade älgtilldelningen. Länsstyrelsen är medveten om att det i något enskilt fall kan bli svårt för kringliggande jaktområden att skjuta alla älgar som ska fällas enligt älgförvaltningsplanen.

Länsstyrelsen ställer årligen färdigt ett förslag till licenstilldelning av älg som sedan går till älgförvaltningsgrupperna. Förvaltningsgrupperna korrigerar listan utifrån de lokala förhållanden inom respektive förvaltningsområde och skickar sedan listan tillbaka till Länsstyrelsen som rimlighetsgranskar listan och beslutar.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län