MÅNDAG 2 SEPTEMBER 2019


Naturreservaten Klyftamon och Stora Bjursjön utökas nu med ytterligare skog - Foto: Länsstyrelsen

Utökat skydd av skog i Skövde och Götene

Nu utökas naturreservaten Klyftamon och Stora Bjursjön i Skövde och Götene kommuner. Det blir ett sammanhängande område med skyddad natur på över 600 hektar vilket är stort för att vara skogsreservat i södra Sverige.

Naturreservaten Klyftamon och Stora Bjursjön har en tydlig vildmarkskaraktär. Området är viktigt för många djurarter, växter och svampar. Tallticka och sparvuggla är fina exempel på det. Naturreservaten är också värdefulla för det rörliga friluftslivet.

Utökningen av Klyftamon på cirka 18 hektar kommer till efter ett initiativ från Bo Källner som är en av markägarna i området. Han lämnade in en så kallad intresseanmälan för områdesskydd till Länsstyrelsen.

– Det känns bra för mig som naturintresserad skogsägare att kunna bidra till ett utökat skydd av ett så här fint vildmarksområde, säger Bo Källner.

Utökningen av Stora Bjursjön med cirka 115 hektar sker mestadels på mark som staten har köpt in från Sveaskog AB. Bolaget är positivt till att skyddet i området utökas.

– En intressant reflektion är att bjur på fornsvenska betyder bäver. I naturreservatet finns med andra ord Stora Bäversjön och Lilla Bäversjön. Sedan några år tillbaka har bävern åter etablerat sig i sjöarna och de små vattendragen i området. Bäverns dämningar har tydligt påverkat naturvärdena på ett positivt sätt, säger Örjan Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

En besöksparkering planeras i anslutning till naturreservaten Borgehall och Stora Bjursjön.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län