SÖNDAG 14 JULI 2019

Visning av soldattorpet i Västerplana

Det gamla soldattorpet i Västerplana, som visas den 21 juli, är från 1700-talet och ägs av Skattegården. Kinnekulle Hembygdsförening har nyttjanderätten sedan 1950-talet.

Torpet är byggt av kalksten och skorstenen är av täljsten. Här levde människor fram till år 1931 i en kammare med kök och en vind.

Som så många andra byggnader har torpet fått sitt namn av de personer som bott eller haft anknytning till torpet. Sextustorpet, Lurestorpet och Garbotorpet är några namn som används. Det korrekta namnet är Åtorp nr 399.

Varje sommar brukar Kinnekulle Hembygdsförening ha visning av torpet.

I år har Kinnekulle Hembygdsförening funnits i 75 år. Den 22 juli 1944 bildades Kinnekulleortens Hembygds - och Fornminnesförening. Detta namn ändrades år 1980 till Kinnekulle Hembygdsförening.

Dagen till ära bjuder vi på kaffe med dopp.

/Birgitta Gärdefors