Onsdag 10 JULI 2019


Bild av Ulrike Leone från Pixabay

Solcellsanläggningarna ökar i Götene - och kommunen klättrar till plats 135 i solcellstoppen

Svensk Solenergi rankar årligen Sveriges 290 kommuner utifrån installation av solceller i relation till antalet invånare i "Solcellstoppen". Götene kommun hamnar för 2018 på plats 135, och klättrar sju platser jämfört med förra året. Heby kommun har mest installerad effekt per invånare, 205 W. Rikssnittet ligger på 40,3 W, medan Götene ligger på 42,9 W per person.

- Intresset för att installera solceller bara ökar i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Under bara 2018 installerades det 10 200 nya solcellsanläggningar i Sverige, vilket ledde till att det vid årsskiftet fanns totalt 25 500 anläggningar. Av dessa fanns vid årsskiftet 50 stycken i Götene kommun.

- För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det energi-ROT-avdrag, som föreslagits i både utredningar och från politiskt håll, ersätter dagens solcellsstöd så snart som möjligt, säger Johan Lindahl.

Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2018. En solcellsanläggning på 1 000 W (1 kilowatt) tar upp en yta på ungefär sju kvadratmeter och producerar i Sverige ungefär 900-1000 kilowattimmar per år, om den är bra placerad.

Under 2018 ökade solcellskapaciteten i Sverige med 78 procent. I Götene ökade den med 101 procent, från 282 kilowatt i slutet av 2017 till 568 kilowatt i slutet av 2018. Solcellerna i Götene producerar ungefär lika mycket hushållsel som används i 108 genomsnittliga villor.

I ett framtida scenario med hundra procent förnybar elproduktion är det rimligt att solelen står för upp till tio procent av elanvändningen enligt Energimyndigheten. För att nå dit skulle det krävas ungefär 40 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har idag.

Om Götene ska bidra till sin andel, räknat per invånare, behöver solcellskapaciteten i kommunen öka från nuvarande 568 kilowatt till 18 000 kilowatt.

- Det motsvarar ungefär 18 fotbollsplaner med solceller i kommunen. Detta kan låta mycket, men är inte alls orimligt. Om det sätts upp solceller på alla tak i Sverige med god solinstrålning skulle de kunna producera 60 TWh per år, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges årliga elanvändning. Det finns en stor outnyttjad potential för elproduktion i vår bebyggda miljö, även i Götene, säger Johan Lindahl på Svensk Solenergi.

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB med kompletterande underlag ifrån elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts hos SCB.

Pressmeddelande från: Svensk Solenergi