MÅNDAG 1 JULI 2019


Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Folkets Husföreningen i Hällekis bjuder in ungdomar till idétorg

Nu på torsdag den 4 juli kl. 16-18 anordnar Folkets Husföreningen i Hällekis ett idétorg utanför Coop, i förhoppning om att locka dit ungdomar från bygden som kan ha idéer och tankar kring en ungdomsgårdsverksamhet i ett framtida Folkets Hus.

Idén om ungdomsverksamhet i Folkets Hus innebär att övervåningen på 90 kvm plötsligt kan bli verklighet och Folkets Hus får en värdefull merverksamhet för bygden. Första steget är idétorget för att komma i kontakt med ungdomar.

Nästa steg är att samla ungdomar och styrelse i ett gemensamt möte för brainstorming med pizza-kväll hos Carinas Kök & Bar, och bilda en ungdomsgrupp.

Det är viktigt att ungdomarna är med från början i projektet. Dels för att kunna bygga med ungdomarna och också med möjligheten att styrka ansökan till Allmänna Arvsfonden.

Bakgrund

För en tid sedan hölls ett möte i Lidköping med delar av Folkets Hus styrelse, Carina Thörn, kassör, Christina Thörn, sekreterare, Christian Johansson, vice ordförande som tillsammans med Folkets Hus och parker Region Västs Anders Lindauer, regionstrateg och Anna-Carin Öhman, ordförande i Folkets Hus och parker Region Väst och verksamhetschef för Folkets Hus Lidköping. Mötet handlade bl.a. om Allmänna Arvsfonden, och en ny inriktning för att söka pengar till ett nytt Folkets Hus i Hällekis.

Om man öppnar upp Folkets Hus verksamhet med ett större engagemang för barn och ungdom så ökar man sina chanser avsevärt och skapar en mycket stor möjlighet att förverkliga ett nytt Folkets Hus.

(OBS! Vid regn hålls idétorget inne hos Carinas Kök & Bar)