MÅNDAG 1 JULI 2019

Fler ställplatser längs Göta kanal

Nu utökas antalet ställplatser längs Göta kanal med ytterligare en ställplats i Sjötorp. Detta för att möta den ständigt ökande efterfrågan på ställplatser längs Göta kanal.

Totalt finns det 20 platser för husbilar på den nya ställplatsen, alla med tillgång till el. Här finns även anläggning för tömning av såväl grå- som svartvatten och påfyllning av färskvatten. Därutöver har gästerna tillgång till både dusch och toalett. Priset blir detsamma som på övriga ställplatser i Sjötorp och gästerna löser biljett i den intilliggande butiken, Sjötorps Livs.

–Efterfrågan på ställplatser i Sjötorp har länge varit större än tillgången så denna satsning blir ett mycket bra komplement till den ställplats vi redan har i Sjötorp. säger Roger Altsäter, VD på AB Göta kanalbolag.

Göta kanal har blivit en viktig husbilsdestination, vilket till viss del säkert beror på att många av de som idag köper husbil är tidigare båtägare, fortsätter Roger Altsäter. Vi behöver öka tillgängligheten för alla och möta besökarna på fler sätt än bara vattenvägen.

Även i Lyrestad har Göta kanalbolag investerat i uppgradering av el till ställplatserna.

Fakta

Sjötorp är Göta kanals port till, eller från, Vänern. Sommartid är det ett livligt samhälle med många besökare och båtar som passerar de åtta första, eller sista, slussarna på sin resa genom Göta kanal.

Den nya ställplatsen är placerad på norra sidan av kanalen med ca 200 meter till gästhamn och serviceanläggning (med toa, dusch, tvätt, sopor, latrintömning). Ställplatsen kommer drivas av Sjötorps Livs, inrymmer 20 platser och kostnaden 200 kr/ natt.

Längs Göta kanals 19 mil finns 17 ställplatser från Sjötorp i väst till Mem i öst.

Pressmeddelande från: Göta kanal