ONSDAG 26 JUNI 2019

Lastfartyget Bonita nu loss från grundet i Lurö

Det lettiskflaggade lastfartyget Bonita som gick på grund i Lurö skärgård den 16 juni har nu kommit loss från grundet.

Fartyget satte kurs mot Hällekis och ligger nu i Hönsäters hamn för att genomgå en besiktning.