ONSDAG 26 JUNI 2019

Fredag morgon öppnar nya 44:an

Än så länge är den nya sträckan av 44:an mellan Källby och Lidköping tom på fordon, men på fredag morgon, omkring klockan 07.00, kommer vägen att öppnas för trafik.

Byggnationen av 44:ans nya sträckning mellan Skararondellen i Lidköping till cirkulationsplatsen i Källby påbörjades i oktober 2016 och nu har den slutbesiktigats och godkänts.

Hastigheten på sträckan kommer att bli 100 km/h, i huvudsak 2+1 körfält med vissa sträckor vid broar 1+1 körfält, allt separerat med ett mitträcke.

Trafiken genom Filsbäck kommer att minska avsevärt och bullret bli mindre för de boende. Framöver kommer Lidköpings kommun att göra vissa åtgärder för att vägen genom Filsbäck inte skall vara så attraktiv att välja när man skall åka in till Lidköping, t.ex. sänka hastigheten. Den gamla vägen genom Filsbäck kommer nu istället att heta Gamla Götenevägen.