MÅNDAG 24 JUNI 2019

Dags för strandskyddskontroll kring Husgärdessjön, Bysjön och Skärvalången

Skara Kommun deltar under perioden 1 juni – 31 oktober i miljösamverkans tillsynskampanj Planerad strandskyddstillsyn. Skara kommun kommer att besöka Husgärdessjön, Bysjön och Skärvalången under vecka 27 för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöer.

Skara deltar i en gemensam regional tillsynsinsats. Det är sammanlagt 27 kommuner i Västra Götalands och Hallands län som kommer att kontrollera strandskyddet i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. I Skara kommun kommer kontrollen att genomföras vecka 27.

Strandskydd råder vid hav, sjöar och många vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kännedom om att det är byggförbud inom skyddade områden. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten.

I första hand kommer planerad strandskyddstillsyn genomföras för att upptäcka sådant som kan hindra friluftsliv eller påverka växtliv- och djurliv negativt. Det här är första gången som Skara kommun genomför planerad strandskyddstillsyn och det kommer endast ske i områden där inte andra områdesskydd gäller. Det är länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av Natura 2000, naturreservat och landskapsskyddade områden.

Pressmeddelande från: Skara Kommun