TORSDAG 13 JUNI 2019

Lions i Götene höll junimöte

Sista mötet inför sommaren hölls traditionsenligt på Siggesgården Fullösa, det handlade mest om Lions största aktivitet Götenelörda´n. I soligt väder mötte publiken upp och gjorde lördagen till ett härligt inslag på stora torget, många utställare och skyltar när sponsorerna fick visa upp sig.

Diplom till hedrande ungdom och fostrande gärning. Tävling för femte klassare blev mycket spännande, absolut ett av de bästa arrangemangen på länge.

Ett brutto på 64 000 kronor, ett mycket gott resultat, efter diverse utgifter blir det ett ett bidrag till Cancerfond väst på 20 000 kronor.

President Gert Rahm kunde hälsa ett 30-tal medlemmar välkomna. Han var nöjd med det år som gått, och rapporterade 3 sycken nya medlemmar. Det beslutades att ge Hällekis musikkår ett bidrag i samband med 100 års jubileet.

Ny president för nästa år blir Frans Käll, man startar den 11 september med ny styrelse.

/Olle Johanson