TORSDAG 6 JUNI 2019

Bussfiler underlättar för Skövdes kollektivtrafik

För att underlätta för kollektivtrafiken byggs nu Skövdes två första busskörfält på Vadsbovägen. Filerna beräknas vara klara i slutet av juni med förhoppningen att öka framkomligheten för Västtrafiks bussar.

– Busskörfälten är en del av Skövde kommuns arbete med hållbara trafikslag. De är Skövdes första och kommer innebära bättre framkomlighet för kollektivtrafiken samt öka trafiksäkerheten längs sträckan, säger Daniel Lindh, gatu- och naturchef på Skövde kommun.

Det är begränsad framkomlighet i rusningstrafik vilket försvårar för kollektivtrafiken att hålla tidtabellen. För att underlätta byggs nu två busskörfält som ska minska restiden och göra bussresor mer attraktiva. Detta blir även en förbättring ur trafiksäkerhetssynpunkt då bussen inte längre behöver stanna i bilkörfältet vid hållplats Aspö.

– För att få fler att vilja resa hållbart är det viktigt att våra bussar kan hålla hög punktlighet och ges utrymme i stadstrafiken. Det känns därför väldigt angeläget att Skövde kommun gör de här viktiga satsningarna på kollektivtrafiken, säger Attila Ungvari, affärschef buss stad på Västtrafik.

Två bussfiler utmed Vadsbovägen

Det byggs två busskörfält på sträckorna mellan Karstorpsrondellen-Aspörondellen (enbart på västra sidan av körbanan) samt Norrmalmsrondellen-Lillegårdsrondellen (enbart på östra sidan av körbanan). Bussfilerna beräknas vara klara i slutet av juni 2019.

För bilister råder begränsad framkomlighet förbi ombyggnationen. Har man möjlighet att välja annan väg, särskilt vid rusningstider, underlättar det för eventuell köbildning förbi arbetet. Endast fordon med tillstånd, buss i linjetrafik samt utryckningsfordon kommer att få köra på de avstängda vägavsnitten mellan klockan 18.00 och 06.00 varje dag.

Linje 1 kommer delvis gå annan körväg när nya bussfilen asfalteras, och under vecka 25 kommer hållplatsen Aspö vara indragen mellan 18 och 06. Resenärerna hänvisas då till hållplats Astevägen.

Pressmeddelande från: Västtrafik