TORSDAG 6 JUNI 2019

Dags för nya informationstavlor i Hällekis

För 14 år sedan ordnade företagare på Kinnekulle med Stig Persson i spetsen att en informationsplats vid infarten till samhället iordningställdes. Här finns en områdeskarta och en karta med olika lokala företag inprickade.

Behovet av en informationsplats var stor, och nu ses såväl yrkestrafikanter som besökare och turister ofta stanna till vid infotavlorna för att söka information om området. Några år senare anlades en liknande informationsplats vid vägen mellan Hällekis och Medelplana.

Tavlorna har nu blivit slitna, företag som finns med har försvunnit och nya har kommit till i bygden. Det är nu dags att ersätta med nya tavlor.

Företagare i Hällekis och Kinnekullebygden har nu möjlighet att få med sitt företag på denna informationstavla för en ringa peng. De som har intresse av att vara med på tavlan kan kontakta Dekor Anders i Götene för ytterligare information.