FREDAG 17 MAJ 2019


Kommunalråd: Susanne Andersson, Kommundirektör: Jerker Andersson Liljestrand, Lya Lundin som driver Utsiktens Kaffestuga, Oppositionsråd Åsa Karlsson, Kjell-Åke Lundin

Kommunledningen på företagsbesök

Kommunledningen och näringslivsstrateg i Götene gör företagsbesök varje månad. Syftet med besöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företaget och dess framtidsplaner. Dessutom får kommunen höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen. Ett företagsbesök är också en bra möjlighet för företagaren att engagera sig i arbetet med det lokala företagsklimatet.


Åsa Karlsson, oppositionsråd, Emelie Thim, näringslivsstrateg, Jerker Anderson-Liljestrand, kommundirektör, Susanne Anderson, kommunalråd, Eva Fröjd, butiksföreståndare

I maj gick besöken till Coop i Hällekis och Utsiktens Kaffestuga på Kinnekulle. Vid besöken diskuterades bland mycket annat förutsättningarna för att driva de båda företagen och hur stor betydelse turismen har. Eva Fröjd har drivit Coop i Hällekis sedan 2003 och har idag 7 anställda. Den välsorterade lanthandeln är en viktig samlingsplats för Hällekisborna men det stora kundunderlaget kommer på sommarmånaderna när turismen strömmar till. Vid mötet diskuterades bland annat betydelsen av Falkängens bevarande som besöksmål. Eva ville skicka med kommunen hur viktigt samtalsklimatet mellan kommunen och näringslivet är och betydelsen av att det finns många forum att mötas för konstruktiv dialog och för att gemensamt blicka framåt.

Lya Lundin driver Utsiktens Kaffestuga med den vidunderliga vyn över Vänern. Här bjuds besökaren på ett varmt mottagande och hembakt. Lya pratade varmt om det fina samarbetet som råder mellan de olika aktörerna på Kinnekulle och att dialogen med kommunen är viktig.

Pressmeddelande från: Göten kommun