FREDAG 17 MAJ 2019

Lidköpings kommuninvånare samlar in 999 kilo fett på tre månader

Under ett halvår har kommunen delat ut miljötrattar för insamling av överblivet matlagningsfett. I förra veckan inkom rapporten om hur mycket som samlats in via de orangea miljöskåp som står uppställda på sju ställen runt om i kommunen. Nära nog ett ton har samlats in under perioden januari-mars. Totalt har det sedan projektets start för ett halvår sedan samlats in 1.239 Kg och initiativtagaren Vatten & Avlopp hoppas på mera.

Det är ett resultat som lovar mera, och som vi är nöjda med. Vi har delat ut ungefär 8.000 trattar och förväntar oss att Lidköpingsborna fortsätter hjälpa till med insamlingen. Målet och utmaningen är ju att ändra invånarens beteende, hålla fettet borta från våra ledningar och vårt reningsverk. I och med detta har vi kommit en bra bit på vägen. Nu är det bara resten kvar, säger Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun.

Av ett ton insamlat matlagningsfett blir det knappt 1.000 liter biodisel, vilket är den vanligaste återvinningen och som i sin tur minskar utsläppen i vår natur.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun