ONSDAG 15 MAJ 2019

Rådhuset i Lidköping har fått ny färg

Exteriören på Rådhuset i Lidköping har under en tid genomgått en rejäl renovering, fått nya färgskikt, fönsterrenovering, justering och utbyte av skadat trä och komplettering av fasadbelysningen.

Det yttersta gamla färglagret var baserat på latex men har nu ersatts med traditionell linoljefärg i samma kulör som tidigare.

Under tisdagen plockades ställningarna ned och rådhuset ser nu ut som vanligt igen. De mesta jobben är nu avklarade men en del efterarbeten finns kvar att utföra.