ONSDAG 15 MAJ 2019

Kustbevakningen bidrar till förmågan att hantera terrorism

Tillsammans med Polismyndigheten och Försvarsmakten har Kustbevakningen deltagit i en övning i terrorbekämpning i Stockholms skärgård. Myndigheterna stärker därmed Sveriges förmåga att gemensamt hantera terrorism.

Övning Svea, som genomförs varje år, prövade myndigheternas förmåga att hantera ett terrorangrepp på ett fartyg under gång. I den här typen av händelser deltar Kustbevakningen med båtar och båtförare åt Nationella Insatsstyrkan, NI.

Kustbevakningen bistår sedan 2006 Polisens nationella insatsstyrka med båtförare och ansvarar för insatsbåtarna. Målet med verksamheten är att transportera insatsstyrkan till maritima mål så fort som möjligt.

– Kustbevakningen har spetskompetens för den här uppgiften, som bygger på ett väl utvecklat samarbete myndigheterna emellan, säger Therese Mattsson, generaldirektör på Kustbevakningen.

– Samarbetet mellan oss och Polismyndigheten går tillbaka till tiden då jag var chef för dåvarande Rikskriminalpolisen dit NI hörde. Nu som generaldirektör på Kustbevakningen är jag glad och stolt att det som vi skapade då, som ett embryo, har nått resultat som gör att Sverige har en förmåga i den maritima miljön som ligger i den absoluta toppen i EU, säger Therese Mattsson.

Nationella bordningsgruppen på Kustbevakningen

Båtförarna i gruppen har beredskap dygnet runt, året om. Gruppens huvuduppgift är att vara båtförare åt Polisen och Nationella insatsstyrkan vid terrorism, terrorhot eller andra särskilda händelser i maritim miljö. Kustbevakningens båtförare bistår med den kompetens som krävs för att under svåra förhållanden, på ett säkert sätt, framföra båtar i hög hastighet och därigenom göra det möjligt för Nationella insatsstyrkan att utföra sitt uppdrag.

Specialkompetens för flera uppdrag

Nationella bordningsgruppen har, utöver att transportera insatsstyrkan, som uppgift att:
  • tillsammans med andra funktioner på Kustbevakningens operativa avdelning utgöra ledningsstöd till NOA och Nationella insatsstyrkan vid terrorism, terrorhot eller andra särskilda händelser i maritim miljö
  • genomföra bordningar utöver normalbilden som nationell resurs inom Kustbevakningen
  • delta i Atlas Naval Group (Europas samarbetsorgan för antiterrorstyrkor)
Kustbevakningens bordningsgrupp och Polisens nationella insatsstyrka spelade avgörande roller i insatserna i Frontex operationer i Medlehavet 2015 och 2017. Givet det förhöjda säkerhetsläget nära den libyska kusten, garanterade samarbetet säkerheten både för de tusentals människor som räddades till sjöss och för den egna besättningen på Kustbevakningens fartyg.

Pressmeddelande från: Kustbevakningen