ONSDAG 15 MAJ 2019

Gökotta i naturreservat Mariedalsån

Traditionsenligt sker en Gökotta i det fantastiskt vackra naturreservat Mariedalsån i utkanten av Lundsbrunn på Kristi himmelfärdsdag.

Morgonpigga vandrare inbjuds att lyssna och kika efter alla de cirka 50 fågelarter som trivs i naturreservatet.

Tillsammans med fågel- och växtkunniga personer vandrar man i grupper för att lyssna på bland annat forsärlan, dubbeltrasten och förhoppningsvis Göken.Förra året registrerades över 30 arter under Gökottan. Troligtvis kommer detta slås i år då fler arter har kunnat registreras redan av den spaning som skett inför årets Gökotta.

En ekologisk frukost serveras efter själva vandringen vid dala Kvarn. Senare under förmiddagen sker även en guidning i Dala Kvarn och yoga i naturen med Yoga instruktör Therése Grane.

Arrangör är Lundsbrunns Samhällsförening i samverkan med Studiefrämjandet.

/Mikael Lundgren, Lundsbrunns Samhällsförening