TISDAG 14 MAJ 2019


BIld av patespinozac från Pixabay

Okontrollerbar vildsvinsökning hot mot lantbruket

Den okontrollerbara ökningen av vildsvin får allt fler lantbrukare att misströsta. Det är inte ovanligt att vildsvinen bökar sönder grödor flera gånger om året för tusentals kronor. Totalt förstör vildsvinen för minst 1,1 miljarder per år. Det slår extra hårt mot lantbrukare som redan är ekonomiskt pressade av fjolårets torka.

– På flera håll i landet börjar läget bli desperat för våra medlemmar. Vi behöver få hjälp från regering, myndigheter och jägare om vi ska kunna fortsätta med vårt yrke och leverera mat, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

Den svenska vildsvinsstammen har ökat dramatiskt på 2000-talet. Enligt SLU är det utfodringen av vildsvin som delvis ligger bakom den exponentiella ökningen. God tillgång på mat leder nämligen till fler och större kullar. För Sveriges lantbrukare har utvecklingen skenat de senaste åren. Experter bedömer att stammen nu växer med 15 procent årligen, trots att avskjutningen ökat från 20 000 djur år 2005 till knappt 115 000 förra året.

Beräkningen är att det finns upp emot 300?000 vildsvin i Sverige. Både lantbruk, kommuner, villaägare och bilister drabbas. Den senaste beräkningen, som gjordes av SLU 2015, visade att skadorna och odlingsförlusterna för jordbruket är 1,1 miljard kronor per år. Vildsvinen lever i stora flockar och kan förstöra en enskild bondes marker flera gånger samma år. Antalet trafikolyckor med vildsvin accelererar också. De senaste 15 åren har trafikolyckor med vildsvin nästan tiodubblats, från 755 olyckor år 2003 till 6 938 olyckor förra året, enligt statistik från Nationella viltolycksrådet. Sedan 2015 har antalet trafikolyckor ökat med 64 procent.

Vildsvin räknas idag som en del av den svenska faunan, efter riksdagens beslut 1987. Men LRF har i flera år arbetat intensivt med att uppmärksamma myndigheterna på att utvecklingen i lantbruket inte längre är hållbar. Skadorna på grödor blir alltmer omfattande. För att minska vildsvinens skadegörelse ställer LRF följande krav:

– Jägarförbundet har tagit ett bra initiativ och erbjuder utsatta lantbrukare att kunna beställa jakt. Men i det korta perspektivet måste avskjutningen öka till 150 000 djur per år för att skadorna och kostnaderna för lantbrukarna inte ska bli övermäktiga. Utfodringen är ett stort problem, på många platser i Sverige sker det idag tyvärr helt okontrollerat, säger Palle Borgström.

Pressmeddelande från: Lantbrukarnas Riksförbund