MÅNDAG 13 MAJ 2019


Från vänster till höger: Louise Albansson kommunutvecklare, Suanne Andersson kommunalråd (C) Götene kommun, Ylva Pettersson kommunalråd (M) Skara kommun och Kristina Fahlgren Palm kostchef. I Viktoriaskolans kök, i Skara - Bildkälla: Skara kommun

Skara och Götene kommuner stärker lokala livsmedelsföretag

I Skara och Götene kommuner samlas flera fält inom livsmedelsproduktionen så som forskning, utbildning och rådgivning. Här finns Uddetorps lantbruksskola, Sveriges lantbruksuniversitet och flera gröna näringar och företag. En stor del av kommunernas mark används av livsmedelsindustrin. Men bristen på personal med rätt kompetens inom livsmedelsbranschen är stor och arbetet med förädling behöver bli bättre. Kommunerna har därför valt att arbeta vidare med och utveckla Västra Götalandsregionen livsmedelsstrategi, för att stärka lokala livsmedelsföretag med fokus på en hållbar industri.

– Livsmedelsstrategin är viktig för både konsumenterna och producenterna i Skara. För oss som kommun är det en självklar nyckelfråga att stärka en hållbar utveckling genom att satsa på utbildning, lokalt grönt företagande och bra lösningar för miljön, säger Skaras kommunalråd Ylva Pettersson (M).

–Det är viktigt att du ska kunna känna dig trygg i att maten du äter är hållbart producerad. Livsmedelsproduktionen i Götene och hela Sverige behöver öka och få förutsättningar att växa. Vi behöver fler matföretagare och skapa fler jobb i de gröna näringarna, säger Götenes kommunalråd Susanne Andersson (C).

Det finns en stor potential i branschen och kommunerna har redan tillsammans med region och länsstyrelse genomfört tre kompetensutvecklingsdagar. De har hittills handlat om kompetensförsörjning, hur man tillsammans kan underlätta för företagare inom branschen, hur upphandlingar kan användas som motor för lokal tillväxt samt hur man skapar en bättre koppling mellan forskning och livsmedelsproduktion.

Maten som serveras i skolan och äldreomsorgen är upphandlad av kommunerna. Här arbetar man aktivt för att stärka lokala livsmedelsföretag.

– Att servera närodlad potatis till alla gäster på ”slätten” i Skara och Götene är en fantastisk förmån. Att kunna arbeta med lokalproducerade produkter ger mervärdeför alla, säger Kristina Fahlgren Palm, avdelningschef för kommunens kostenhet i Skara och Götene.

Nästa steg är ett utbildningstillfälle i höst, där kommunerna efterfrågat stöd från regionen för att arbeta praktiskt med strategin. Det behövs ett tydligare stöd för att arbeta bättre i en process och få fler kontakter inom området.

Pressmeddelande från: Skara kommun