LÖRDAG 11 MAJ 2019

Vårvandring på östsidan av Kinnekulle

På torsdag den 16 maj anordnar Kinnekulle Hembygdsförening en bygdevandring med början vid parkeringen vid Gössäters gamla festplats (Undéns äng). Det blir en vandring på ca 2.5 km.

Vandringen går genom naturreservatet Törnsäter, där vi går genom lummiga hagmarker med gamla ekar och lindar. På flera ställen finns gamla sår i marken efter tidigare brytning av alunskiffer. Vi passerar också mera öppna ängsmarker med växter knutna till ängen och där slåtter sker efter blomningen.

Naturreservatet är beroende av bete så vi kan möta tamboskap i området.

Vi fortsätter vår vandring förbi gården Frälsegården, där vi får en guidning av ägarna.

Vandringen är ett samarrangemang med Forshem-Fullösa Hembygdsförening.

Medtag fikakorg!

Välkomna!