FREDAG 10 MAJ 2019

Nya utgrävningar i Varnhem

Varnhems klosterruin grävdes ut runt 1920, men det var bara de centrala delarna av klosterområdet som undersöktes då. Vid senare utgrävningar har ytterligare några mindre ytor undersökts men uppskattningsvis är ungefär 80 % av klosterområdet fortfarande outgrävt. Nu är det dags för nya utgrävningar vid Varnhems klosterkyrka.

Säkerligen finns mängder med rester av husgrunder, odlingar, olika arbetsytor och hantverksområden kvar att utforska i marken. Genom nya utgrävningar hoppas vi kunna få veta mer om tillvaron i klostret under medeltiden och hur man organiserade det dagliga livet.

Årets utgrävning i Varnhem startar måndag 13 maj och den genomförs som ett samarbete mellan Västergötland museum och Göteborgs universitet. Det är en två veckors fältkurs för de 30-talet studenter som läser fortsättningskursen i Arkeologi vid Göteborgs universitet nu under våren.

– Det är oerhört värdefullt för studenterna att få prova på arkeologiskt fältarbete på en så spännande plats som Varnhem, säger universitetslektor Tony Axelsson från Göteborg, kursansvarig för studenternas fältkurs.

Området som ska undersökas i maj ligger omedelbart söder om klosterruinen, det vill säga inom den fastighet som Skara kommun har köpt in för att anlägga en våtmark. Här i betesmarken finns bland annat resterna av yttermuren som en gång avgränsade klosterområdet mot omvärlden.

Här låg också en mindre uppdämd sjö under klostertiden och i den östra delen mot bergssluttningen låg antagligen klostrets kvarn med tillhörande byggnader. Hur området mellan klosteranläggningens centrala delar och yttermuren i övrigt användes av munkarna är okänt men utgrävningen ska förhoppningsvis kunna ge en del svar.

– Här fanns troligen olika ekonomibyggnader, verkstäder, delar av klostrets vattenförsörjningssystem och kanske mindre odlingsytor. Det är just sådana spår av klostrets vardagsliv som vi hoppas hitta, säger Maria Vretemark, 1:e antikvarie vid Västergötlands museum och projektledare för utgrävningarna i Varnhem.

Pressmeddelande från: Västergötlands museum