FREDAG 10 MAJ 2019

Drygt åtta miljoner satsas för att bevara hällristningar

Länsstyrelsen har fått beviljat sin ansökan till EU/Interreg om projektmedel till ett svenskt-norskt samarbete kring hällristningar. Projektets mål är ett gränsöverskridande samarbete mellan Norge och Sverige om hällristningar och hur man på bästa sätt förvaltar, visualiserar, bevarar och vårdar dessa viktiga kulturbärare.

– Syftet med projektet är att länderna ska lära av varandras erfarenheter och nå gemensamma mål genom att utarbeta gemensamma rutiner och arbetssätt för dokumentation, arkivhållning, vård och förvaltning av bergkonsten, säger Henrik Zedig, arkeolog från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Drygt fyra av de åtta miljonerna som budgeterats kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom Interreg Sverige-Norge. Projektet som kallas ”SAMHELL” startas i höst och leds av Länsstyrelsen Västra Götaland i samarbete med Riksantikvarien i Norge, Universitetsmuseet i Bergen och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Nya forskningsrön om nedbrytning av granit

Under de senaste 30 åren har arkeologer, geologer och stenkonservatorer sett att vittring av bergarten granit accelerar, något som nu hotar att utplåna stora delar av regionens bergkonst. Interreg-projektet ”Hällristningar i Gränsbygd”, som pågick 1997–2000, resulterade i en mängd nya forskningsrön och nya standarder togs fram när det gäller att kartlägga skador och dokumentera hällristningar.

– Sverige och Norge har kommit olika långt inom forskning, vård och förvaltning av bergkonst och hällristningar, säger Henrik Zedig. Norge har kommit längre med att implementera skonsammare konserverings- och förvaltningsmetoder och där är man också bättre på att synliggöra hällristningar för allmänheten. Sverige, å sin sida, är idag världsledande då det kommer till dokumentation av hällristningar med den nya 3D-tekniken. I Sverige har vi genom forskning också tagit fram effektiva och enkla sätt att säsongsvis täcka över ristningar med hjälp av olika textilier.

Fakta

I Bohuslän och det angränsande norska område som idag utgör Østfold fylke finns över 5 000 hällristningar med cirka 75 000 olika figurer. Majoriteten av dessa ristningar skapades under bronsåldern mellan 1 800–500 f. kr. Under dessa 1 300 år tillhörde Bohuslän och Østfold samma kulturområde där människor delade värderingar, ritualer, språk, normer och bruksföremål.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen i Västra Götalands län