TORSDAG 9 MAJ 2019

Hej då stöldligor i Skaraborg

Över hälften av alla bostadsinbrott begås av utländska stöldligor. En stor del av stöldgodset transporteras sedan direkt ut ur landet. Ligor är väl organiserade och har utvecklat omfattande logistik för att effektivt transportera stöldgods. Polisens bedömning är dessutom att den här typen av brott kommer att öka.

9 av 10 stölder av bildelar och båtmotorer genomförs också av dessa stöldligor. De härjar i bostadsområden, i småbåtshamnar, i redskapsbodar, på lantbruk, parkeringsplatser och på landsbygden. Stöldligor måste vi stoppa här i Sverige. Detta kan inte vänta. EU-samarbetet spelar roll, både för Sverige och EU som kan göra än mer än idag.

Internationella stöldligor ökar sin närvaro. Fler Skaraborgare känner sig drabbade då jordbruks- skogs- eller arbetsmaskiner stjäls, bostadsinbrott i villor och sommarstugor samt polis själv beskriver Sverige som "ett smörgåsbord för kriminella."

Att vända utvecklingen och säkerställa lag och ordning - i Skaraborg och hela Sverige - är en av Moderaternas viktigaste prioriteringar. Utvecklingen kräver kraftfulla åtgärder här och nu och därför har vi moderater tagit fram konkreta förslag.

Vi vill därför se strängare straff och slopad mängdrabatt. Vi vill se fler poliser, som har mandat och utrustning och som har betalt så att de också vill stanna kvar i sitt viktiga yrke. Och när stöldgods för 2 miljarder om året förs rakt ut över Sveriges gränser måste Tullen få resurser och starkare muskler att agera.

Med hjälp av EU kan vi komma längre. Den fria rörligheten för människor ska inte gälla kriminella. Den fria rörligheten för varor ska inte gälla stöldgods. Den fria rörligheten för kampen ska inte gälla bedragare.

Europol ska ha mer resurser och ett särskilt center med fokus på internationella stöldligor, precis som de i dag jobbar med internationell terrorism och grov organiserad brottslighet.

Vi föreslår också betald och reformerad polisutbildning, satsningar för 130 fler poliser i Skaraborg och höjda polislöner.

Moderaternas paket för krafttag mot utländska stöldligor är brett. Vi vill bl a stärka Tullens befogenheter och Polisens utredningsarbete mot seriebrottslighet. Vi vill också att betydligt fler utländska medborgare som grips i Sverige ska överföras till sina hemländer för att avtjäna sina straff.

Vi tar inbrott- och stöldtrender på allvar i Skaraborg och den negativa utvecklingen måste vändas.

En försvårande anledning till att brott i Skaraborg inte kan klara upp beror på att stor del av stöldgodset transporteras ut ur landet. Tullverket är ansvarig myndigheteten för att övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige. Idag har tulltjänsteman dock inte någon befogenhet att hindra en person eller stoppa ett fordon med misstänkt stöldgods. Detta måste ändras på.

Tillsammans måste vi kraftsamla mot stöldligor och mängdbrott. Skaraborg är inte någon stop-and shop för kriminella. För Skaraborg måste vändas otrygghet till trygghet. Det är dags att säga hej då till stöldligor.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg