MÅNDAG 6 MAJ 2019

Tre utställningar på temat vatten på Vänermuseet i sommar

Utställningarna Värdefulla vatten, Bara vanligt vatten? och Hypersea visas på Vänermuseet i sommar.
Utställningen Bara vanligt vatten? är en interaktiv utställning på Vänermuseet, som pågår 8 juni till 20 oktober.
Invigningen äger rum den 8 juni klockan 14:00 på Vänermuseet.

Vänermuseets sommarutställning Bara vanligt vatten? uppmärksammar Vänern och vårt vatten. Hur mycket vatten går det åt att tillverka en smartphone? Under varma somrar badar och simmar man gärna i sjön, hur länge har människan hållit på med sådant? Hur gick det till när den första dricksvattenledningen kom till Lidköping? Och hur ser vi till att vattnet är rent idag och fortsätter vara det? I Bara vanligt vatten? tittar vi närmare på vatten från flera olika håll och tidsperspektiv. Vatten kan både innebära lek och svalka, men också sjukdom och törst. Även om vatten är något som vi alla behöver, är det ändå inte säkert att alla har tillgång till det.

På ett interaktivt och lekfullt sätt får besökarna dyka ned i vattnet som berör oss alla. Här kan hela familjen testa vad vi får spola ned i toaletten, bekanta sig med Lidköpings första vattenledningar, uppleva de gamla badhusen som fanns i Lidköping under 1900-talet, och fundera kring hur vår relation till vatten har förändrats och fortsätter förändras. Texterna på svenska och engelska tar upp både lokala och globala frågor.

Hypersea är en konstutställning av Jeanette Schäring som visas på Vänermuseet, under perioden 8 juni till 20 oktober. Vernissage med performance sker 8 juni klockan 13:00.

Miljökonstnären Jeanette Schärings konstnärskap för samman människors berättelser om vatten med konst, naturvetenskap och ekologisk filosofi i olika delar av världen. I utställningen Hypersea på Vänermuseet deltar lokalbefolkningen med insamlat vatten och unika historier om sitt vatten. Jeanette skapar interaktiva installationer genom att starta naturliga biokemiska färgprocesser i detta kollektiva verk. Ett föränderligt färglaboratorium som andas, växer och kommunicerar. I samarbete med ljus och mänsklig interaktion blir utställningen en förnimbar social, geografisk och kulturell markör för vårt ömtåliga ekosystem.

Utomhusutställningen Värdefulla vatten av Johan Hammar visas vid Nya stadens torg med start den 13 juli till och med den 7 augusti. Vernissage och föredrag 13 juli, klockan 16:00 och 17:00.

Värdefulla vatten är en utomhusutställning som berättar om våra fantastiska sjöar, åar och våtmarker. Miljöer som vi alla är beroende av men som vi oftast inte reflekterar över.

Tillsammans med fotografen och filmaren Johan Hammar har Vänermuseet tagit fram en utställning om våra värdefulla vatten. I två år har Johan rest runt i hela Sverige för att dokumentera våra sötvattensmiljöer och några av de spännande arter som lever där.

Endast 2,5 procent av jordens vatten är sötvatten. Sötvattnet är samtidigt vårt viktigaste livsmedel, livsmiljö för hela 5 000 olika arter och själva livsnerven i vårt samhälle. Oftast tänker vi inte på ekosystem som är förutsättningen för ett rent, friskt vatten – och hur viktigt det är att vi är rädda om dem.

Utomhusutställningen består av fotografier och texter med målet att fascinera, väcka nyfikenhet och inspirera till upptäckter i sjöar, åar och älvar. Genom att scanna QR koder kan man också se filmer, höra ljud och få mer information. Våra sötvatten är en fantastisk miljö och resurs som det gäller att vi är rädda om.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun