MÅNDAG 6 MAJ 2019

Sveaskog och Scouterna kartlägger ekoparker

Sveaskog och Scouterna inleder samarbete med målet att fler ska få chans att uppleva och lära känna naturen. Bland annat ska flera av Sveaskogs ekoparker och dess fina utkiksplatser, vandringsleder och lägerplatser kartläggas och dokumenteras med 360-kameror.

Partnerskapet sträcker sig över tre år där Sveaskog och Scouterna i samverkan kommer att genomföra olika projekt och aktiviteter som bidrar till ökat välmående, inkludering och kunskap om natur och allemansrätt. Inledningsvis ska flera av Sveaskogs ekoparker och deras fina utkiksplatser, vandringsleder och lägerplatser kartläggas och dokumenteras. Det görs av scouter som med hjälp av trackingutrustning/360-graderskamera filmar och laddar upp vandringslederna på https://scouttrails.com/se

– Vi är mycket glada att få Sveaskog som partner. De har både naturrummet och expertkunskaperna att bidra med och tillsammans hoppas vi kunna locka fler ut i naturen, sprida kunskap om allemansrätten och ge fler möjlighet att testa scouting på olika sätt. Det ska vara enkelt att uppleva scouting och känna sig trygg i svensk natur, säger Petra Lindskog, generalsekreterare på Scouterna.

Under kartläggningen märks platser ut så att det till exempel går att se hur framkomliga vägar och stigar är samt var en exempelvis kan laga mat eller bada. En stor del av partnerskapet går också till Scouternas inkluderings- och mångfaldsarbete och syftar till att öppna upp skogen för fler personer med liten eller ingen erfarenhet av svensk skog och natur. Detta kommer göras genom gemensamma aktiviteter mellan Sveaskog och Scouterna i ekoparkerna runt om i Sverige.

– Vi tycker det ska bli spännande att samarbeta med Scouterna som är pionjärer inom digitala naturupplevelser som komplement till den fysiska upplevelsen. Ingen har tidigare dokumenterat och tillgängliggjort vår natur på det sättet. Genom detta samarbete får många fler möjligheten att både online och i verkligheten ta del av våra ekoparker och uppleva allt vackert som finns, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Sveaskog.

Kommande aktiviteter och evenemang kommer att annonseras på respektive samarbetspartners webbplatser under 2019.

Detta är Scout Trails

Scout Trails är ett delprojekt som är ett nytt sätt att digitalt kartlägga leder och rastplatser med hjälp av en 360-graderskamera.

Detta är en ekopark

En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden där hotade arter kan leva och sprida sig vidare. Minst 50 procent av ytan är alltid avsatt för naturvård i varje ekopark, men på resten av ytan tillåts ett hållbart skogsbruk. Bland ekoparkerna finner vi också flera av våra viktigaste friluftsskogar som även skapar förutsättningar för en ökad naturturism. Ekopark Omberg i Östergötland var Sveaskogs första ekopark och invigdes 2003. Idag tar Sveaskog hand om 37 ekoparker från norra till södra Sverige.

Pressmeddelande från: Scouterna