MÅNDAG 29 APRIL 2019


BIld av Herbert Aust från Pixabay

15 årsgräns för vattenskotrar införs

Regeringen har beslutat att införa en åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter. Från och med 1 juni i år kommer ålderskravet att börja gälla. Möjlighet att få dispens för tävlingsverksamhet kommer att finnas.

- Det är bra att vi nu inför en åldersgräns så att inte barn får köra vattenskotrar. Vi ska komma ihåg att det är snabba fordon som kan komma upp i höga hastigheter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ändringen i förordningen (1993:1093) om användning av vattenskoter kommer att börja gälla från och med den 1 juni i år.

Pressmeddelande från: Infrastrukturdepartementet