TORSDAG 25 APRIL 2019

Wästgöta Finans – Jula Holdingkoncernen i ny bransch

Nu finns en ny familjemedlem i Jula Holdingkoncernen.

Med Wästgöta Finans går koncernen in i en ny bransch, finansbranschen.

– Det är en marknad i snabb tillväxt, och som systerbolag till Jula blir Wästgöta Finans ett tryggt alternativ för just den här typen av privatlån, säger Joachim Frykberg, Jula Holdingkoncernens VD.

Det händer just nu mycket i Jula Holdingkoncernen. Med Wästgöta Finans tar koncernen på allvar klivet in i finansbranschen med attraktiva erbjudanden om lån utan säkerhet för privatpersoner.

– Med amorteringskravet har beteendet hos svenska konsumenter förändrats. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av privatlån. Med vårt erbjudande möjliggör vi för våra kunder att exempelvis köpa sin första bostad eller genomföra sitt drömprojekt som exempelvis bygga ut eller renovera, säger Karl-Johan Blank, Jula Holdingkoncernens ägare och koncernchef.

Wästgöta Finans och Jula

Wästgöta Finans har varit igång sedan början av 2019.

– Verksamheten har smugits igång med syfte att känna av mottagandet hos målgruppen och trimma in organisationen. Nu när vi känner oss trygga kommer vi även kunna kommunicera vårt erbjudande tydligare, säger Joachim Frykberg.

Wästgöta Finans är som sagt en del av Jula Holding-koncernen. Företaget har liksom Jula sin bas i Skara och Skaraborg, med huvudkontoret i samma lokaler som Julas huvudkontor.

– Det nära samarbetet i koncernen ger goda möjligheter till synergier och bygga ett starkt varumärke positionerat nära Julas. Wästgöta Finans är såklart starkt grundat i Julas värderingar och affärsfilosofi , säger Karl-Johan Blank.

Långsiktighet

Jula firar 40 år i år, och under den tiden har en mycket lojal kundkrets byggts upp. Tidigt började Jula erbjuda sina kunder möjlighet till krediter och avbetalning, vilket varit mycket uppskattat. Genom Wästgöta Finans erbjuds nu hela Sverige finansiering som inte är direkt kopplad till just ett köp hos Jula.

Långsiktigheten i verksamheten är en viktig framgångsfaktor i hela Jula Holding-koncernen, det gäller givetvis även Wästgöta Finans.

– Vi jobbar långsiktigt och hållbart, och det känns mycket bra att nu kunna ge alla i Sverige möjlighet till trygga privatlån, säger Karl-Johan Blank.

Pressmeddelande från: Jula AB