TISDAG 23 APRIL 2019

Håll Sverige Rents Skräprapport 2019: Fimpen har blivit vanligaste skräpet på stranden

Cigarettfimpen har länge varit det överlägset vanligaste skräpet i stadsmiljö. För första gången är fimpen nu också det vanligaste skräpet på stränder längs kusten. Det visar statistik i Håll Sverige Rents årliga Skräprapport som släpps i dag.

– Vi har länge vetat att cigarettfimpen är skräpets värsting. Efter förra årets långa och varma badsommar klättrade tyvärr fimpen upp som etta även på stränderna. Det är oroväckande, inte minst eftersom filtret består av plast och innehåller giftiga ämnen som kadmium, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Att fimpa på gatan och i naturen har länge varit ett utbrett beteende, trots att normen att inte skräpa ner är stark. Färre än var fjärde svensk, 23 procent, säger sig har skräpat ner det senaste året. Men snusare, rökare och yngre vuxna uppger själva att de oftare skräpar ner, enligt Håll Sverige Rents nya Skräprapport.

Föremål av plast dominerar i Håll Sverige Rents skräpmätningar. Fimparna är det vanligaste plastskräpet – både i städer och på stränder. I städerna är hamnar förpackningar från godis, snacks och glass på andra plats efter fimparna. På stränderna är det i stället oidentifierbara plastföremål näst vanligast, det vill säga stora föremål av plast som håller på att fragmenteras till mikroplast.

– Plastskräpet är ett stort miljöproblem. Glädjande nog har EU beslutat om hårdare regler som förhoppningsvis leder till mindre nedskräpning. Reglerna innebär bland annat att cigarettproducenter kommer att få ett större ansvar för fimparna, säger Johanna Ragnartz.

Varje år slängs omkring en miljard fimpar på marken i Sverige. Trots det är fimpen är undantagen från den skräpbot som funnits i Sverige sedan 2011. Men nio av tio svenskar, 93 procent, anser att de som fimpar på marken ska kunna bli bötfällda, enligt en Sifoundersökning som Håll Sverige Rent lät göra 2018.

Skräprapporten kommer ut varje år och ger en samlad bild av skräpets utveckling både till land och till havs.

Lista: Vanligaste skräpet längs våra stränder

 1. Plast: Fimpar med filter
 2. Övrig plast/plastfragment
 3. Snus
 4. Plast: Godis- och glasspapper samt snabbmatsförpackningar
 5. Plastbestick och sugrör
 6. Papper inkl. tidningar och tidskrifter
 7. Plastpåsar
 8. Metall: Kapsyler, lock och burkringar
 9. Plast: Kapsyler och flasklock
 10. Plast: Rep
 11. Källa: Skräprapporten 2019

Fakta: Fimpen är skräpets värsting

 • Fimpen är ett farligt litet skräp. Cigarrettfiltret är gjord av cellulosaacetat, ett slags plast. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier.
 • Varje år slängs omkring en miljard fimpar på marken i Sverige. Det världsomfattande nätverket Clean up the World uppskattar att cirka 4 500 miljarder fimpar varje år slängs på marken.
 • 80 procent av allt skräp i stadsmiljöer är tobaksrelaterade produkter som fimpar, cellofanpapper, snusdosor och cigarrettpaket.
Källa: Håll Sverige Rent

Pressmeddelande från: Håll Sverige Rent