ONSDAG 17 APRIL 2019

Från urtid till nutid i Platåbergens geopark

Följ med på Kinnekulles spännande resa från södra halvklotet tillsammans med geologen Torbjörn Persson.

Alla kan vi väl ramsan USA klockan tre, men hur har alla dessa lager uppstått, och varför ser våra platåberg ut som de gör? Varje berglager har en unik historia att berätta från de olika tider då de bildades. Vi får också lära mer om våra berg då de en gång utgjorde uddar och öar i Västerhavet. Kvällens föredragshållare Torbjörn Persson är geolog och väldigt duktig på att berätta om geologi på ett lättförståeligt, enkelt och engagerande sätt.

Föredraget ingår i projekten "Epokresan Kinnekulle" och "Platåbergens geopark".

Torsdag 25 april, Sessionssalen, klockan 19.00.
Biljetter 50 kronor.
Arrangör: Kultur och fritid, Götene kommun

Pressmeddelande från: Götene kommun