TISDAG 16 APRIL 2019


Foto av irtlach0 från Pixabay

Risken för gräsbrand är stor på flera håll i länet

Fjolårsgräset är torrt och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand. Håll koll på brandrisken där du är via SMHI:s webbplats eller genom att ladda ner appen "Brandrisk Ute".

Var försiktig vid eldning utomhus och kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för att ha släckutrustning till hands. Tänk också på att kolla vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas. Det är kommunen som kan beslut om lokala eldningsförbud.

Följ SMHI:s brandriskprognos eller ladda ner appen ”Brandrisk Ute” för att hålla koll på läget där du befinner dig. Du kan läsa mer om gräsbrandrisk hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor om lokala regler för eldning utomhus och eldningsförbud, vänd dig till din kommun.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland