MÅNDAG 8 APRIL 2019

Nu startar årets skräpplockning

Ett riktigt vårtecken är den årliga skräpplockningen. Över 550 000 människor har redan anmält sig till kampanjen Vi Håller Rent – de allra flesta är barn på förskolor och skolor. Genom aktiviteten vill Håll Sverige Rent ge barn och unga handlingskraft och framtidstro.

– När våren kommer syns allt skräp. Med kampanjen vill vi lära alla barn och vuxna att inte skräpa ner. Vi vill också visa barnen att deras insats är viktig och att vi tar deras åsikter och oro på allvar, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Redan nu har drygt 550 000 människor anmält sig till Vi Håller Rent och är redo att ge sig ut på skräpjakt. Totalt är 255 kommuner med och hjälper till. I kampanjen genomförs insatser i hela landet för att plocka skräp och för att öka medvetenheten om nedskräpning. Förra året deltog 676 366 människor.

Men skräpplockningen handlar inte om att barnen ska städa – utan om att lära. Över nio av tio av de pedagoger som deltagit i kampanjen tidigare år tycker att skräpplockningen ger barn och unga ökade kunskaper om både nedskräpningens effekter och om återvinning och andra miljöfrågor.

Den senaste tiden har barn och unga gått ut på gatorna över hela världen för att protestera mot vuxenvärldens brist på ansvarstagande i klimatfrågan, vilket visar att det finns ett starkt engagemang för miljöfrågor. Ett viktigt syfte med skräpplockningen är att ge barn och unga verktyg att engagera sig för en hållbar utveckling.

– Det är dagens barn och ungdomar som kommer att få brottas med de problem vi vuxna lämnar efter oss. Skräpplockningen ger möjlighet att diskutera lösningar, vilket ger barn och unga både framtidstro och handlingskraft, säger Johanna Ragnartz.

Fakta: Vi Håller Rent

Vi Håller Rent är Sveriges största skräpplockarkampanj med nästan 700 000 deltagare år 2018.

Håll Sverige Rent har arrangerat skräpplockardagar sedan 2004.

Det är främst skolor och förskolor som är ute och plockar skräp i ett pedagogiskt syfte. Här kan du se alla vilka som deltar, per kommun.

De kommuner som anmäler sig till kampanjen stöttar alla skolor och förskolor genom att dela ut säckar och påsar som Håll Sverige Rent kostnadsfritt tillhandahåller. Kommuner erbjuder ofta hämtning av det insamlade skräpet.

På Håll Sverige Rents webbplats kan du se vilka kommuner som hittills är med och stöttar. https://www.hsr.se/vhr2019/kommuner

Pressmeddelande från: Håll Sverige Rent