MÅNDAG 8 APRIL 2019

Antalet TBE-fall i Västra Götaland fortfarande rekordhögt

Många har smittats av TBE de senaste två åren. Smittskydd Västra Götaland går nu därför ut med en uppdaterad karta över nya riskområden, och rekommenderar alla som bor och vistas i dessa områden att vaccinera sig.

En stor ökning av antalet personer som smittats av TBE i Västra Götaland har rapporterats de senaste åren. Både 2017 och 2018 var rekordår, med 61 fall per år. Med anledning av detta rekommenderar Smittskydd Västra Götaland vaccination till permanent- och sommarboende samt andra som vistas i naturen i de utsatta områdena. Se karta.

Under 2018 har nya riskområden för TBE tillkommit i Västra Götaland. I Södra Älvsborg, som tidigare varit nästan TBE-fritt, har det under året rapporterats fall från kommunerna Lerum, Alingsås och Herrljunga. I Dalsland har Färgelanda kommun börjat få fall de senaste två åren. Tätorterna Lidköping, Lödöse och Tidaholm har haft fall tidigare men också nya fall 2018.

Nytt är också att smittan börjat etablera sig i utkanten av nya tätorter; norra Uddevalla, västra Trollhättan mot Göta älv och nordöstra Alingsås vid Mjörn.

– Vaccination är det bästa skyddet om man rör sig i riskområden, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar, och kan orsaka inflammation i hjärnan. De flesta som blir sjuka får endast lindriga besvär med feber och huvudvärk, och blir friska efter några dagar. Men upp till en tredjedel får hjärninflammation, och många av dessa får långdragna symtom. Det finns ingen behandling mot TBE men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination. För ett fullgott skydd bör vaccinationen ske i god tid innan fästingsäsongen. Om säsongen redan har börjat, är det ändå inte för sent att vaccinera sig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten. Fästingarna är som regel aktiva från april till november, men om temperaturen överstiger +5 °C kan de också vara aktiva på vintern.

En annan fästingöverförd sjukdom är borrelia, som också kan ge symtom från hjärna och hjärnhinnor. Till skillnad från TBE orsakas denna av en bakterie och kan behandlas med antibiotika. Något vaccin mot borrelia finns inte.

Det går att minska risken för fästingbett, till exempel genom att bära täckande kläder när man vistas i områden där fästingar finns.

Kartbildsförklaring:

Kartan visar var personer smittats av TBE i Västra Götaland. De gula ringarna anger område där smitta skett under åren 2016-2018. De rödfärgade områdena anger område där smitta skett under åren 1997-2018. Ju mörkare rött ju fler personer har smittats i dessa områden.

Under 2018 har nya riskområden för TBE tillkommit i Västra Götaland. I Södra Älvsborg, som tidigare varit nästan TBE-fritt, har det under året rapporterats fall från kommunerna Lerum, Alingsås och Herrljunga. I Dalsland har Färgelanda kommun börjat få fall de senaste två åren. Tätorterna Lidköping, Lödöse och Tidaholm har haft fall tidigare men också nya fall 2018.

Nytt är också att smittan börjat etablera sig i utkanten av nya tätorter:

Det har inte rapporterats några fall från det tidigare kända smittområdet i norra Änggårdsbergen i Göteborg under 2018.

Pressmeddelande från: Västra Götalandregionen