FREDAG 5 APRIL 2019


BIld av schropferoval från Pixabay

Mariestad storsatsar på solenergi på egna tak

Mariestads kommun, verksamhet teknik, satsar brett på solenergi – utan att äga en enda solcell. Solceller ska sättas upp på tak i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Det unika samarbetet innebär att kommunerna köper elen från anläggningarna i 20 år och det är Vattenfall som står för investering, drift och underhåll.

Förnybar energi och smarta energilösningar är viktiga delar för att det ska bli möjligt att leva fossilfritt inom en generation Många kommuner har ambitiösa klimatmål men ingen budget för att genomföra dessa.

– Vattenfall InHouse tar ett helhetsgrepp och erbjuder olika energitjänster utifrån kundens önskemål och behov, inklusive finansiering. Upplägget gör det möjligt för kommuner att ställa om mot mer hållbara alternativ. Avtalet med de tre kommunerna har föregåtts av en lång upphandlingsprocess och det känns roligt att vår energilösning tagits emot så positivt, säger David Ringmar, Sverigechef på Vattenfall InHouse.

– Solenergi är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och vi kan genom detta avtal försörja våra fastigheter med solenergi utan att själva behöva stå för investeringen, det är ett bra upphandlingskoncept som fler kommuner skulle kunna använda sig av, säger samhällsbyggnadschef Thomas Johansson.

Vattenfall äger och kommer att ha driftansvaret för solcellerna som kommer att installeras på hustak. Om solceller installeras på alla aktuella tak, ett tjugotal, i kommunerna kan de tillsammans producera cirka 900 – 1500 MWh/år. Det motsvarar elförbrukningen för cirka 150 villor och minskar koldioxidutsläppen i atmosfären med 400 - 600 ton per/ år.

– För oss var det viktigt med en stabil energipartner som kan ha ett helhetsperspektiv. Avtalet löper över 20 år vilket ger oss en långsiktighet och tillåter storskalig produktion av solenergi, vilket varit målet, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande.

Mariestads kommun tar nu krafttag inom ramen för det gemensamma projektet ”ElectriVillage” för att samtliga kommunägda fastigheter i Mariestad, Töreboda och Gullspång ska drivas av solenergi, som en av flera viktiga delar för hållbar utveckling. Förprojekteringen har gjorts av ReCap Nordic som jobbar för storskalig etablering av hållbar energi.

– Vi har ambitiösa klimatmål och våra egna tak ska nu fungera som föredömen för andra. Vi har skolor, badhus, reningsverk och mängder med andra tak som bara står och väntar på att få en egen elproduktion. Nu har vi lyckats få igång snöbollen och är övertygade om att våra ansträngningar kan inspirera många andra. Det får vara ett slut på att bara vänta på någon annan, säger Johan Abrahamsson.

Pressmeddelande från: Mariestads kommun