LÖRDAG 30 MARS 2019

Slut med fossildrivna tjänstebilar från och med 2020

Från och med 2020 kommer Länsstyrelsen enbart att köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar. Därmed antar Länsstyrelsen tjänstebilsutmaningen i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Under 2017 anslöt sig Länsstyrelsen till Fossilfritt Sverige till annan webbplats som startades inför klimatmötet i Paris 2015. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

-Vi vill anta minst en av utmaningarna och vi har börjat med tjänstebilsutmaningen. Från och med 2020 kommer vi enbart att köpa in eller leasa fossilfria tjänstebilar. Vi ska vara föregångare för ett fossiloberoende Västra Götaland och i förlängningen ett fossiloberoende Sverige, säger Svante Sjöstedt, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen i Västra Götalands län