TISDAG 19 MARS 2019

Årsmöte med Kinnekulle hembygdsförening

Hembygdsföreningen hade sitt årsmöte den 16 mars 2019 i Medelplana bygdegård. Ett 40-tal medlemmar var närvarande. Medlemsantalet i föreningen är nu 241 personer. Ordföranden Björn Sjöstedt hälsade alla välkomna.

Björn Sjöstedt blev vald till ordförande för mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsemedlemmen Marianne Kling avgår efter 25 år, och avtackades med blommor. Det blev omval av övriga styrelsemedlemmar, Björn Sjöstedt, Gill Bengtsson, Wilhelm Klingspor, Birgitta Gärdefors, Benny Lönn, Marianne Kling, Lars Apell, Gert Dahlberg, Sture Alm och nyval av Ingela Bergqvist.

Föreningens aktiviteter för år 2019 är bestämda och finns på föreningens hemsida www.kinnekullehembygd.se Under tillkommande ärenden visade Lennart Olsson föreningens hemsida med en del ändringar.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Hugo-Jakob Hamilton inspirerande om egendomen Hjelmsäters historia, släkter m.m. Hugo-Jakob började med att berätta att han har gått i skola i Medelplana bygdegård. Släkten Hamiltons anor sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Han talade om personer inom familjen som tagit fram: Överstebrännvinet (hans farfar), Greve G Hamiltons blandning (faderns kusin) och hundrasen Hamiltonstövare (annan kusin till fadern). Hugo-Jakob ställde följande fråga till de närvarande: "Känner ni någon familj som betytt så mycket för svensk trevnad som familjen Hamilton, brännvin, tobak och jakt".

Mötet avslutades med kaffe och hembakat. Vid kaffeserveringen skedde dragning av vinster på det lotteri som varit under eftermiddagen.

/Birgitta Gärdefors