TISDAG 12 MARS 2019

Inget bidrag till Folketshus i Hällekis och hur ser Falkängens framtid ut

Det har varit många turer fram och tillbaka angående ett nytt Folketshus i Hällekis, men nu ser det ut som om man kommit till vägs ände då kommunstyrelsen i Götene sagt nej till den ansökan om 30% av kostnaden för en nybyggnation.

Götene kommuns bidrag som skulle ha legat på ca 2 miljoner kronor och var en förutsättning för att Boverket och Sparbanksstiftelsen skulle gå in med pengar. Kommunstyrelsens motivering till att bidraget avslogs var att man ansåg att den kalkyl som Folketshusföreningen presenterade inte var realistisk. Någon ny ansökan är i nuläget inte aktuellt att skicka in och det finns även funderingar på att lösa upp Foketshusföreningen i Hällekis.

Falkängen

Nuvarande arrendeavtal för Falkängen går ut 2020, kommunstyrelsen har beslutat att det skall tas fram en konsekvensanalys angående försäljning av Falkängen på öppna marknaden eller ett fortsatt kommunalt ägande.

I nuvarande arrendeavtal står det att kommunen måste meddela senast mars 2020 om man vill förlänga avtalet eller inte, görs inte detta förlängs det automatiskt med 1 år.

Olika alternativ som kommunen funderar över angående Falkängens framtid

  • Kommunen väljer att inte förlänga nuvarande arrendeavtal och lägger istället ut Falkängen till försäljning i nuvarande skick.
  • Kommunen arrenderar ut Falkängen med en option på köp inom x antal år. Fram tills optionen genomförs utför kommunen de mest akuta åtgärderna.
  • Kommunen renoverar Falkängen och arrenderar sedan ut det till arrendator med lämplig affärsplan. Sedan tillämpas hyra enligt självkostnadsprincipen.
  • Kommunen lägger ut varje byggnad till salu som bostäder.
  • Kommunen behåller ett fåtal utav byggnaderna (exempelvis caféet och lägenhetsmuseet) och lägger ut resten till försäljning. Detta för att säkerställa att Falkängens värden kan behållas i viss mån.
Oron över vad som skall hända med Hällekis i framtiden är förstås stor, förlusten av Folketshus och osäkerheten om Falkängens framtid kommer att påverka hela samhället och bygden, dess näringsidkare och invånare.