FREDAG 1 MARS 2019

Cecilia Widegren talade i FNs högkvarter

- Så händer det. Fick nypa mig i armen, säger Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) från Norra Vånga, när hon i veckan fick tala i Förenta Nationernas högkvarter.

Nyvalda presidenten för riksdagens Interparlamentariska union, IPU, Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M), inbjöds till en parlamentarisk överläggning på Förenta Nationerna, FNs högkvarter, i New York, USA. Mötet samlade hundratals parlamentariker från över 60 länder och anordnas regelbundet av FN i samarbete med den Interparlamentariska unionen. Huvudtemat för mötet var multilaterala världsordningen och svårigheter som internationella institutioner står inför i dag, och som kommer behöva reformeras för att klara framtidens utmaningar.

Skaraborgaren Cecilia Widegren (M) var en av få inbjudna talare, och fick möjligheten att tala en timme efter FN:s generalsekreterare António Guterres. Därefter vidtog en längre utfrågning där Widegren (M) deltog tillsammans med experter och ambassadörer från olika världsdelar.

Widegren (M) delgav möjligheter och utmaningar med dagens internationella organisationer, finansiella stöd och struktur i FN och globala organisationer tröghet samt inriktningen för framtidens FN-insatser och strukturer för att kunna nå fram med bättre resultat.

- Det kräver den demokratiska utvecklingen och inte minst skattebetalarna vill känna att man får mer för pengarna. Sverige är en humanitär stormakt, men kräver ökad transparens, effektivitet och tydlig återkoppling och relevans om vad som uppnås, konstaterar Widegren (M).

Talet fokuserade på att även lokala utmaningar kräver global effektiv samverkan för terrorism, handel och säkerhet, med kraftfulla prioriteringar och modernare institutioner och vikten av att FN ska styras och förvaltas på ett funktionellt, relevant, trovärdigt samt kostnadseffektivt sätt.


Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen