TORSDAG 28 FEBRUARI 2019

Sju lodjur får skjutas i Västra Götaland

Den 1 mars startar licensjakten efter lodjur i Västra Götaland. Jakten avslutas när sju djur fällts, eller senast den 31 mars.

Länsstyrelsen har beslutat att sammanlagt sju lodjur får jagas i tre områden i länet. Det rör sig om kommuner med flertalet av länets kända lodjursfamiljer samt områden som haft problem med angrepp på får. Jakten avslutas senast den 31 mars.

Vi bedömer att jakten kan ske utan att vi hamnar under miniminivån om sju lodjursföryngringar i länet per år.Den som vill vara med och jaga måste registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister, och minst en gång i timmen under pågående jakt ringa till Länsstyrelsens telefonsvarare (010-22 450 95) för att kontrollera hur många djur som återstår av tilldelningen. Så fort ett lodjur fällts eller påskjutits ska detta rapporteras till Länsstyrelsen (010-22 450 90), för att inte fler djur än som tilldelats ska fällas.

Det går också att anmäla sig till Länsstyrelsens sms-tjänst för att få rapporter om skjutna lodjur.

Länsstyrelsen avlyser jakten när sju lodjur fällts eller påskjutits, eller om jakttiden löpt ut (31 mars).

Naturvårdsverket har delegerat till Länsstyrelsen att besluta om licensjakt efter lodjur. Vid lodjursinventeringen säsongen 2017/2018, kvalitetssäkrades 11,5 lodjursfamiljer i länet.

Läs mer om villkoren för lodjursjakten i beslutet.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län