TISDAG 26 FEBRUARI 2019

Antalet laddbara personbilar i Götene ökar

Vid utgången av 2018 fanns det 44 laddbara personbilar i trafik i Götene, det motsvarar 0,5 procent av Götenes personbilsflotta. Det är en ökning med 19 bilar sedan förra året. Högst andel laddbara personbilar i trafik har Solna med 8,9 procent. Det framgår av Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

Av samtliga bilar i Götene kunde 5,6 procent drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas. Det är en ökning från 2,1 procent 2008. Samtidigt har andelen bilar som körs på bensin minskat från 87,5 till 57,1 procent.

- Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med 53 procent jämfört med föregående årsskifte, men står för endast 1,4 procent av hela landets personbilsflotta. Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Några fakta om bilparken i Götene vid utgången av 2018:

Sett till hela landet dominerar fortsatt bensindrivna bilar, 57 procent, men andelen har minskat jämfört med föregående år. Även etanolbilarna har minskat i antal, och kommer fortsätta minska eftersom ingen biltillverkare längre säljer nya etanolbilar i Sverige.

Efter laddhybrider och elbilar som ökar mest, ses också en ökning av elhybrider med 26 procent och dieselbilar med 4 procent. Elhybridbilar använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri under färd medan elbilar och laddhybrider kan laddas med el utifrån.

- Målsättningen i det klimatpolitiska ramverket är att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till till 2030. Ännu är det för tidigt att säga något om de långsiktiga effekterna av bonus-malus systemet som infördes förra året, men ökningen av antalet laddbara bilar pekar på steg i rätt riktning, säger Anette Myhr.

Vid årsskiftet fanns det 4 870 783 personbilar i trafik i landet vilket motsvarar 477 bilar per 1 000 invånare. Det är en minskning från 480 bilar per 1 000 invånare 2017. I Götene var biltätheten 618 bilar per 1 000 invånare, en ökning från 612 bilar per 1 000 invånare året innan.

Biltätheten varierar kraftigt mellan de svenska kommunerna. Sundbyberg hade den lägsta biltätheten med 318 bilar per 1 000 invånare. Malung-Sälen har landets högsta biltäthet med 682 bilar per 1 000 invånare.

Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Fordon i län och kommuner 2018. Om ägaren till ett fordon är en juridisk person räknas fordonet till den kommun där det är registrerat även om fordonet används på en annan ort i landet. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat tabellverket på uppdrag av Trafikanalys.

Pressmeddelande från: Trafikanalys